AR-GE ve Girişimcilik Destekleri (2)

AR-GE ve Girişimcilik Destekleri’ni konu edindiğimiz yazı dizimizin ilkinde TÜBİTAK tarafından sağlanan ulusal düzeydeki desteklere değinmiştik. Bu kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan AR-GE desteklerini ele alacağız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler

1. Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ): Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi amacıyla sanayi-üniversite işbirliğini etkin olarak teşvik eden bir programdır. Programın paydaşları sermaye sahibi firma, üniversite öğretim üyesi ve yüksek lisans/doktora öğrencileridir. SAN-TEZ sonucu ortaya çıkan ürün başarıya ulaşırsa sermaye firmaları kendi büyüme hedeflerine uygun olarak rekabet avantajı yakalar. Diğer taraftan öğretim üyeleri ve tezli yüksek lisans/doktora öğrencileri; üzerinde çalıştıkları akademik AR-GE faaliyetinin çıktılarının ticari ve katma değer getiren bir ürüne/sürece dönüşmesinde rol alırlar. SAN-TEZ programında “proje yürütücüsü” öğretim üyesidir.

 • Destek Kapsamı: Proje bütçesinin %75’e kadar olan kısmı Bakanlık tarafından sağlanır. Geri kalan %25 şirket tarafından karşılanır. SAN-TEZ programını tamamlamak için en fazla 36 ay süre verilir. Bütçeye dahil olacak şekilde; proje yürütücüsü öğretim üyesine, tez öğrencisine ve diğer yardımcı personele aylık olarak belirli bir ücret ödenir.
 • Kimler Yararlanabilir?: Projenin sonucundan kar elde edecek olan sermaye firmaları, proje yürütücüsü ünvanıyla öğretim üyeleri, yüksek lisans/doktora tez öğrencisi ve diğer yardımcı personel olarak projede çalışanlar bu destekten faydalanabilirler.

2. Teknogirişim Sermayesi Desteği: Teknogirişim Sermaye Desteği ile özellikle genç girişimcilerin rekabet edebilir, yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli taşıyan fikirlerine geri ödemesiz sermaye sağlanması amaçlanmıştır.

 • Destek Kapsamı: Değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen projeler 12 ay süreyle 100.000 TL’ye kadar hibe ile desteklenir.
 • Kimler Yararlanabilir?: Örgün eğitim veren üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenciler, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri, ya da lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyetleri üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş kişiler bireysel olarak başvurabilir. Bu düzenleme ile genç girişimcilerin başvurmaları teşvik edilmiştir.

3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yenilikçi ve ileri teknolojiler geliştirme gayesindeki girişimciler ve araştırmacılar için, projelerini hayata geçirmeleri ve teknolojik birikimlerinin ticarileştirilmesi amaçlanır. Ayrıca hedefleri arasında AR-GE potansiyelini artırmak, üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlamak, ileri teknolojiye yönelik girişimleri desteklemek, AR-GE projelerinde uluslar arası işbirliğine ön ayak olmak da bulunur.

 • Destek Kapsamı: Üç temel başlık altında destek verilir
  • Yönetici Şirketlere Yönelik: Bölgenin kurulması için ihtiyaç duyulan altyapı, kuluçka merkezi inşası, kuluçka programları ve teknoloji transfer ofisi ile ilgili giderlerin şirket tarafından karşılanamayan kısmı için belirli oranda destek verilir. Damga vergisinden ve harçtan muafiyet sağlanır. Destek kapsamında elde edilen gelir 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulur.
  • Girişimcilere Yönelik: Bölgede faaliyette bulunan vergi mükellefleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulur. Destek süresi içinde ve bu bölgede geliştirilen sistem-veri yönetimi, iş uygulmaları, mobil ve askeri komuta kontrol yazılımları şeklindeki hizmetlerde KDV muafiyeti sağlanır. Ayrıca AR-GE ve destek personeli ücretleri vergiden muaf tutulur.
  • Öğretim Üyelerine Yönelik: Bölgede görev alan öğretim üyelerinin elde edecekleri gelir, üniversite döner sermaye haricinde tutulur. Ayrıca öğretim üyeleri, Üniversite Yönetim Kurulu izniyle araştırmalarını ticarileştirmek için şirket kurabilmekte veya mevcut şirketlere ortak olabilmektedir.
 • Kimler Yararlanabilir?: Sermaye sahibi girişimciler ve öğretim üyeleri, sermaye firmaları ilgili desteğin yönetmeliğindeki başvuru sürecini takip ederek yararlanabilirler.

Bu desteklerin haricinde bakanlık tarafından; şirketlere yönelik olarak AR-GE Merkezleri ve Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri adı altında iki destekleme programı daha sunulur. Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi burada bahsedilen programların kapsamı ve başvuru süreci için paylaştığımız bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

İlgili desteklere ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru bilgileri için;

http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceList.aspx?catID=998

Written by Osman Öztürk

2010 TOBB ETÜ Makina Mühendisliği mezunuyum, Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ile birlikte Araştırma Görevliliği'ne devam etmekteyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.