Toplam Kalite Yönetimi

Kalite kavramı mevcut yaşam dinamikleri ve koşulları altında yalnızca ürün kalitesi olarak algılanmaktan çıkmış, ürüne dair tüm süreçlerin müşteri ihtiyaçlarını hangi ölçüde karşıladığı ile belirlenir hale gelmiştir. Üretim veya hizmet süreçlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen bir şirket, dolaylı olarak insan gücünün verimli ve iyi kullanılmasına, teknik donanımların yeterliliğine ve kalite güvencesine önem vermek zorundadır. Kaliteyi ne yönde geliştireceği ise müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile doğrudan ilgilidir. Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek birçok unsurun etkileşimli olarak iyi yönetilmesiyle mümkün olur. Toplam Kalite Yönetimi(TKY) kavramı da çok boyutlu bir kavram olmakla birlikte, genel bir tanımla insan, hizmet, iş ve süreç kalitesinin yönetilmesiyle müşteri isteklerinin karşılanması olarak verilir.

Kalite kavramındaki bu değişimde ve kalite kontrol kapsamının genişlemesinde;

  • Sürekli değişim içindeki pazarlar ve tüketici davranışları,
  • Ulusal ve uluslarası ölçekte rekabet,
  • Müşterilerin kalite algısındaki değişimler etkili olmuştur.

Kalite Politikası Nasıl Oluşturulur?

Her şirketin kalite politikası farklı olacağı için Toplam Kalite Yönetimi anlayışı da buna paralel değişiklik gösterebilir. Örneğin havacılık sektöründe hizmet veren bir imalat firması için müşteri ihtiyaçlarının zamanında ve tam doğru olarak karşılanması bir kalite politikası olabilir. Bir başkası için iş gücünün iyi yönetilerek ekonomik ve maksimum verimli kullanılması temel kalite politikası olabilir. Toplam Kalite Yönetimi anlayışlarını buna göre belirleyen yöneticiler ve iş sahipleri hedeflerine ulaşmak için organizasyonlarına uygun bir sistematik yaklaşım gösterirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken Toplam Kalite Yönetimi’nin rutin bir programa bağlı kalan süreçlerden oluşmadığının bilinmesidir. TKY ile firmanın belirlediği stratejilere uygun bir kurum kültürü benimsenir ve edinilen bu kültür dinamik piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli iyileştirmelerden geçmelidir.

Toplam Kalite Yönetimi’nin Temel Unsurları

TKY farklı bileşenleri olan süreçlerin toplamı gibi düşünülebilir. Bu nedenle şu dört temel unsurun yönetilmesini içerir;

  • İnsan Faktörü: Toplam Kalite Yönetimi denildiği zaman tüm süreçlerin kalite hedefleri doğrultusunda yönetilmesi akla geliyor ise, yönetilmek denildiğinde de insan faktörü akla gelmelidir. Yönetici ve çalışanların birlikte sorumluluk alarak TKY anlayışını sahiplenmesi için öncelikli amaç insanları doğru yetkilerle donatmaktır. Yetkilendirilmiş insanların gelişimini destekleyici çalışmalar da yine kaliteli bir insan kaynakları politikasıyla mümkün olur. Uygulayıcı ve yönlendirici konumunda olduğu için insan faktörü TKY için temeli oluşturur.
  • Sürekli Gelişim: Müşteri tarafından olumsuz geri dönüş olmasa bile iş süreçlerini sürekli geliştirme/iyileştirme için çaba gösterilmesi Toplam Kalite Yönetimi’nde esastır. Japon sanayisinin “Kaizen” olarak tanımladığı kalite kültürü; her türlü üretim-hizmet sürecinin eski haline göre daha verimli gerçekleşmesini sağlamaya yönelik çalışmak olarak benimsenmiştir.
  • Tam Katılım: Bireysel başarılara ve ast-üst ilişkisine dayalı görev dağılımları yerine tüm ekibin birbiriyle iletişimde kalarak ve gönüllü olarak Toplam Kalite Yönetimi adına efor harcaması önemli unsurlardan bir diğeridir. Tam katılım veya ekip çalışmasından kasıt; çalışanların sorunların saptanmasında ve sorunlara çözüm bulunmasında ortak hareket etmesidir. Örneğin bir organizyonda benzer işleri yapanların sorunları belirlemesi, çözümleri araştırması ve geliştirme çalışmalarına katılmaları “kalite çemberleri” olarak bilinir. Kalite çemberleri, ekip çalışmasının Toplam Kalite Yönetimi üzerindeki önemine verilebilecek iyi bir örnektir.
  • Müşteri: Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsuru müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanmasıdır. Tüm organizasyon, ekip çalışması, teknolojik donanım için yapılan yatırımlar ve sürekli geliştirme çalışmaları müşteri odaklı gerçekleştirilir. Söz gelimi süreç iyileştirme çalışmaları maliyet düşürür ve müşteri yararınadır, aynı şekilde müşteriden alınan geri besleme ile daha kullanıcı dostu hizmetler ve ürünler ortaya konulur.

Kaynaklar

  1. http://www.dersindir.net/indir/toplam-kalite-yonetimi-421.doc
  2. http://rdbuildings.com/imageAmbar/Dosya_Store/76/xDosya%5B76%5D_38.docx
  3. http://tr.wikipedia.org/wiki/Toplam_kalite_y%C3%B6netimi

Written by Osman Öztürk

2010 TOBB ETÜ Makina Mühendisliği mezunuyum, Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ile birlikte Araştırma Görevliliği'ne devam etmekteyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.