Nisan 2013

Monthly Archives

 • AR-GE Nedir?

  AR-GE Nedir? Özel ve kamu teşebbüslerinin ya da kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların bilimsel ve teknolojik altyapılarını kullanarak yeni bir ürün, malzeme, sistem, süreç veya hizmet oluşturma ve geliştirme amacıyla yürüttükleri sistematik çalışmalar “Araştırma ve Geliştirme” ya da kısaca AR-GE olarak tanımlanır. AR-GE çalışmaları ile bir sorunun çözümü için ya tamamen yeni bir yaklaşım ortaya […]

 • Catia Nedir?

  Tasarım Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

  Tasarım mühendisleri genel anlamda müşterilerin ihtiyaçlarını profesyonel ve etik değerler çerçevesinde karşılamakla sorumludurlar. Bu görev bilinci ve sorumluluk ile en iyi tasarıma ulaşmak ve mevcut tasarımları geliştirebilmek için mühendislerin teknik yeterliliklerinin üst düzey olması beklenir. Buradan hareketle tasarım mühendisinin vaktinin tamamını tasarım sürecinde geçirdiği yanılgısına düşülebilir. Oysa ki istatistikler tasarımcıların zamanlarının %55’ini teknik olmayan ancak […]

 • Popular

  Teknik Resim Ölçülendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Teknik resimde ölçülendirme ve geometrik toleransların önemine önceki yazılarımızda değinmiştik. Ölçülendirmeden sorumlu bir tasarımcıdan ileri düzeyde teknik resim okuyabilmesi ve temel çizim kurallarına hakim olması beklenir. Bu sayede üretim ve kalite kontrol gibi birimler tarafından daha kolay anlaşılacağı öngörülür. Halbuki sadece teknik resim bilgisi ile ortaya konulan dökümanlar eksik, yanlış ya da tutarsız içerikte olmaya […]

 • CAM Programı Arayüzü

  CAM programı nasıl seçilir?

  CNC tezgahların yaygınlaşmasıyla talaşlı imalat sektöründe, CAM programları vazgeçilmez araçlar arasında yerini almış durumda. Büyük veya küçük neredeyse tüm talaşlı üretim tesisleri CAM programları kullanılıyor artık. Peki bu programları işletmemize alırken nelere dikkat edilmeli, neye göre karar verilmeli?

 • Sonlu Elemanlar Analizi

  Doğada gerçekleşen süreçler birçok değişkene bağlı olması ve karmaşıklığı nedeniyle çoğunlukla matematiksel modeller ile ifade edilerek çözülmeye çalışılır. Bu matematiksel ifadeler ile fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilimlerin yanı sıra ekonomi gibi alanlarda da çeşitli süreçlerin ve dağılımların basitleştirilmesi hedeflenmiştir. Mühendislik problemlerinde de bir süreci çözümleyebilmek için sonlu elemanlar yöntemi(finite element method, FEM) esas alınmıştır. […]