Mayıs 2013

Monthly Archives

 • Mikrometre

  Ölçüm Aletleri – Mikrometreler

  Mikrometreler kumpaslara göre daha hassas ölçme aletleridirler. Bunun sebebi mikrometre çeneleri ölçülmek istenen ölçüye getirilirken gereğinden fazla kuvvet uygulamanızı engelleyen hassas bir mekanizmanın ölçüm aleti üzerinde yer almasıdır. Kumpaslarda parçayı fazla sıkma şansınız olduğundan özellikler yüzdelik ve daha yükse hassasiyetlerde ölçüm yapmanız zorlaşır. Fakat mikrometrelerde bulunan hassas mekanizma sayesinde hassas bir şekilde ölçüm yapmanız mümkün […]

 • Popular

  Klasik Kumpas

  Ölçüm Aletleri – Kumpaslar

  Doğrusal ölçmede kullanılan cetvellerin özelleştirmesiyle kullanım kolaylığı ve ölçüm hassasiyeti sağlayacak şekilde özelleştirilmiş doğrusal ölçüm aletlerine kumpas denir. Kumpaslar yardımıyla uzunluk, derinlik, yükseklik gibi doğrusal ölçüler hassas bir şekilde belirlenebilir. Sanayide yaygın olarak kullanılan kumpaslar, kalite kontrol bölümlerinde özellikle hassas imalat yapılan sanayi kollarında en yaygın kullanılan doğrusal ölçü belirleme aletidir. Genellikle cetvel ve verniyer […]

 • Popular

  Talaşsız İmalat Yöntemleri

  İmalat teknolojisinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle elde edilmesidir. Üretilecek parçaların geometrisi, malzeme türü, ölçü toleransları, yüzey kalitesi, mekanik özellikleri gibi etkenler göz önüne alınır. Bu sayede en uygun üretim yöntemi seçilebilir. İmalatın temel prensibi ise şekil vermedir. Şekil verme işleminde malzemenin kütlesinin azaldığı yöntemler talaşlı […]

 • Kaizen Nedir?

  Japon kültürünün bir parçası olan Kaizen felsefesi, sanayileşme yolunda rekabet edebilirliğin yapı taşlarından biri haline gelmiştir. Kai(değişim) ve Zen(iyi olmak) kelimelerinden türeyen Kaizen kavramı özünde daha iyiye ulaşma çabasıdır. Bu tanımdan anlayacağınız gibi Toplam Kalite Yönetimi esasları içinde işverenler/yöneticiler/çalışanlar tarafından benimsenebilecek bir yaklaşım olduğu gibi, kişisel gelişim amacıyla Kaizen anlayışını sosyal hayatımıza ve mesleki kariyerimize […]

 • Parmak Frezeler

  Talaşlı İmalatta Verimlilik Nasıl Artırılır

  Talaşlı imalat (üretim) işlemlerinde verimlilik, çıktının girdiye olan oranı olarak tanımlanır. Girdiler = Operatör + Tezgah + Teçhizat + İş Parçasının Malzemesi (Hammadde) + Takım Envanteri + Stok + Genel Masraflar olarak karşımıza çıkarken, Çıktılar ise birim zamanda üretilen iş miktarı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu formülasyona dayanarak şunları yaparsak verimliliği artırabileceğimiz öngörülebilir:

 • Toplam Kalite Yönetimi

  Kalite kavramı mevcut yaşam dinamikleri ve koşulları altında yalnızca ürün kalitesi olarak algılanmaktan çıkmış, ürüne dair tüm süreçlerin müşteri ihtiyaçlarını hangi ölçüde karşıladığı ile belirlenir hale gelmiştir. Üretim veya hizmet süreçlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen bir şirket, dolaylı olarak insan gücünün verimli ve iyi kullanılmasına, teknik donanımların yeterliliğine ve kalite güvencesine önem vermek zorundadır. Kaliteyi ne […]

 • AR-GE ve Girişimcilik Destekleri (2)

  AR-GE ve Girişimcilik Destekleri’ni konu edindiğimiz yazı dizimizin ilkinde TÜBİTAK tarafından sağlanan ulusal düzeydeki desteklere değinmiştik. Bu kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan AR-GE desteklerini ele alacağız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler 1. Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ): Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi amacıyla sanayi-üniversite işbirliğini etkin olarak teşvik eden […]

 • Sürekli İyileştirme

  AR-GE ve Girişimcilik Destekleri (1)

  Ulusal refah düzeyimizin artmasında ihracat performansımızın, ihracat performansında ise verimli ve rekabet açısından yenilikçi ürün/hizmet anlayışının önemi son yıllarda oldukça artmıştır. Özel sektörün AR-GE harcamalarına yönelik artan yatırımları ve AR-GE faaliyetlerine verilen devlet destekleri bu sürecin hızlandırılmasını teşvik edici çalışmalar olarak göze çarpmaktadır. Ancak bu desteklerin kimisi doğrudan yenilikçi fikirleri olan girişimcilere yönelik sermaye desteği […]

 • Popular

  CNC Tezgahlarda Sabit Eksenler İçin Sağ El Kuralı

  CNC Tezgahlarda Koordinat Sistemleri

  CNC tezgahlarla ilgili yazımıza, çoğu kişinin kafasını karıştıran önemli bir konu ile devam ediyoruz, koordinat sistemleri… Koordinat sistemleri 2 veya 3 eksen olduğunda genelde kafaya yatkındır. Peki bu eksen sayısı 5,7,9 ,…., 62 falan olduğunda? E haliyle kafalar karışacaktır. Ama buna hiç gerek yok. Bu yazımızda işin mantığını paylaşacağız. Ve öyle tahmin ediyorum ki herkes […]

 • CNC Tezgahlarda İş Güvenliği

  CNC Tezgahlarda Operasyon Kontrol Paneli

  Bir önceki yazımda CNC Tezgahlarda Bilgisayar Kontrol Paneli konusuna değinmiştim. Bu yazımda ise Fanuc kontrol merkezli CNC tezgahlar için Operasyon Kontrol Panelinden bahsedeceğim. Önce diğer yazımı okuyup daha sonra bu yazımı okumanızı tavsiye ederim. Operasyon kontrol paneli CNC tezgahımızda yapacağımız işlemlere müdahale ettiğimiz gerçek uygulama panelidir. Bilgisayar kontrol panelinde ise daha çok kontrol merkezimizin yazılımsal […]

 • CNC Torna tezgahı

  CNC Kontrol Sistemi

  CNC tezgahların çalışmasını ve hareket kontrollerini sağlayan bölümü yani tezgahın bilgisayarıdır. CNC tezgahlarda kullanılan bir çok marka ve özellikte kontrol sistemi bulunmaktadır. En çok rastlanabilen kontrol sistemlerine örnek olarak FANUC, SIEMENS, MITSUBISHI, HEIDENHAIN, YASNAC, CTEK ve Mazak MAZATROL’u verebiliriz. Bunlar içerisinde FANUC kontrol ünitesi mevcut tezgahlar içerisinde en çok kullanılan kontrol ünitelerindendir. Kalitesinin yanı sıra kullanan operatör […]

 • 3,44" Disket

  CNC Tezgahlarda Kullanılan Hazırlayıcı ve Yardımcı Fonksiyon Kodları

  CNC Programlamaya küçük bir başlangıç yaptığımız bu yazımızda yardımcı ve hazırlayıcı fonksiyon kodlarından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise yardımcı ve hazırlayıcı fonksiyon kodlarından en yaygın olarak kullanılanları toplu olarak paylaşmaya karar verdik. Burada öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey şu ki ; bu kodların fonksiyonları farklı tezgahların parametrelerinden farklı şekilde ayarlanmış olabileceğidir. Çok sık olmamakla birlikte bu […]