Etiket: AR-GE

  • AR-GE Nedir?

    AR-GE Nedir? Özel ve kamu teşebbüslerinin ya da kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların bilimsel ve teknolojik altyapılarını kullanarak yeni bir ürün, malzeme, sistem, süreç veya hizmet oluşturma ve geliştirme amacıyla yürüttükleri sistematik çalışmalar “Araştırma ve Geliştirme” ya da kısaca AR-GE olarak tanımlanır. AR-GE çalışmaları ile bir sorunun çözümü için ya tamamen yeni bir yaklaşım ortaya […]