CNC Tezgahlarda İş Güvenliği

CNC Tezgahlarda İş Güvenliği

20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye işletmelerinin gündemine oturan iş güvenliği konusu üzerine bir yazı yazmaya karar verdim. CNC tezgahların da uzuv kayıplarına sebep olarak kalıcı sakatlanmalara ve çeşitli yaralanmalara sıklıkla sebep olmalarından dolayı bu yazımın konusunu CNC tezgahlarda iş güvenliğine ayırdım. Özellikle insan hayatının en kutsal unsurlardan olduğu İslam dininin bir mensubu olmam dolayısıyla bu konuya değinmeden edemeyeceğimi önemle fark ettim. Dileğim odur ki burada yazacaklarım insanlarımızın yaşam kalitelerine katkıda bulunur ve insanımıza fayda sağlar.

CNC Tezgahlarda İş Güvenliği
CNC Tezgahlarda İş Güvenliği

Öncelikle CNC tezgahların otomatik kontrol ünitelerinin bulunduğunu ve tezgahın fabrika çıkışı standart donanımları arasında gelen teknik emniyet donanımlarının eksik olmamasına dikkat edilmelidir. Olası bir sorun durumunda yetkili servisten destek alınarak güvenlik amacıyla tasarlanmış emniyet donanımlarının sürekli olarak sorunsuz şekilde çalışır durumda olması sağlanmalıdır. Güvenlik amacıyla konumlandırılmış olan kapı emniyet switchleri , sensörler, muhafaza sacları gibi donanımlar iptal edilmemeli, olması gerektiği şekilde korunarak bu tezgahlarda çalışılmalıdır.

CNC tezgahlarla birlikte gelen emniyetli kullanım kılavuzunda yazan bakım, onarım ve kullanım talimatlarına uyulması sağlanmalıdır. Bu sebeple bu talimatlar her zaman işçiler tarafından görülebilir ve/ya gerektiğinde kolay ulaşılabilir şekilde CNC tezgahlarının yakınlarında bulundurulmalıdır. Bu talimatlar hakkında çalışanlar bilgilendirilerek uygun şekilde çalışmaları için gerekenler yapılmalıdır.

CNC tezgahlarda bulunan hareketli donanımlar kesinlikle emniyetli bir şekilde çalıştırılmalıdır. Örneğin; CNC işlem merkezlerinde bulunan otomatik takım değiştirme kolları, talaş konveyörleri, taret/magazin hareketleri gibi hareketlere dikkat edilerek tezgah içerisinde insan bulunduğu zamanlarda kesinlikle tezgah acil stop (emergency stop) düğmeleri basılı konumda bulundurulmalı ve bu sayede dalgınlıklara bağlı olarak gelişebilecek iş kazalarının önüne geçilmelidir.

Kabinli CNC tezgahlarda kapı emniyet switchleri iptal edilmemeli, her ne sebeple olursa olsun tezgahın kapıları açıkken tezgah çalıştırılmamalıdır. Çünkü yüksek devirle dönen kesici takımların olası bir yanlış hareketle kırılması sonucunda fırlayabilecek kesici takım parçaları ciddi yaralanmalara ve ölümlere sebep olabilmektedir. Diğer yandan CNC tezgahlardaki hareketli kısımlarla çalışılırken kesinlikle eldiven giyilmemeli, iş elbiselerinde kıravat vb. sarkan unsurların bulunmaması gerekmektedir.

CNC tezgahlarda kullanılan soğutma sıvıları ve kızak yağları gibi kimyasallar vücutla temas etmesi halinde bol sabunlu su ile yıkanarak, alerjik bir reaksiyon görülmesi durumunda acilen hekime başvurulmalı ve önlem alınmalıdır.

Gözlerin talaştan korunabilmesi için koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. Koruyucu gözlüklerin kullanılması veya kapı emniyet switchlerinin iptal edilmemiş olması durumunun bazı eski tezgahlarda görüşü veya seri çalışmayı kısıtladığı durumlarda bile tezgahlarda gerekli iyileştirme revizyon ve tadilatları yapılmalı, çalışanların hayatları riske atılmamalıdır.

CNC tezgahlarda kullanılan kesici takımların sökülmesi ve takılması durumunda mutlaka koruyucu eldivenle çalışılması sağlanarak takım kesmesine bağlı hafif yaralanmaların önüne geçilmesi gerekmektedir.

CNC tezgahlara sök tak yapılırken emniyetli bağlama elemanları kullanılmalı, riskli kesme şartlarından kaçınılmalıdır. Yine sök tak esnasında ağır parçaların tezgaha yüklenmesi ve alınması sırasında iş parçalarının elle kaldırma yönetmeliklerine uygun şekilde sökülüp takılması sağlanarak, çalışanlara gerekli iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.

Burada yazdığımı unsurlar çok çeşitli tasarımlara sahip ve çeşitli işlerde kullanılan CNC tezgahların mevcut olması sebebiyle en genel hususlardır. Konuyla ilgili olarak kullanılan CNC tezgahların mauelleri iyi incelenerek gerekli kullanım talimatları hakkında çalışanlar bilgilendirilmeli ve CNC tezgahların kullanımında eğitimsiz uzman olmayan kişilerin çalışması müsade edilmemelidir.

Written by Cihan Koç

1982 doğumlu ve Çankırılıyım. 2009 Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olmakla birlikte kendi yazılım şirketimde çalışmaktayım...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.