ERP Yazılımları İle Çalışmak

ERP Tarihsel Evrim Süreci

ERP (Enterprise Resource Planning) ya da KKP (Kurumsal Kaynak Planlaması) bir kuruluştaki tüm kaynakların (insan, makina, taşınmaz, vb) bir arada bulundurularak sistemli bir şekilde yönetilmesi, takip edilmesi ve aktif bir şekilde mevcut durumun görülebilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkmış olup, bilgisayar yazılım ortamında yapılan kaynak planlanması faaliyetlerinin tamamına ERP yazılımı denilmektedir. Yani ERP yazılımları bir kurumun/şirketin tüm birimlerinin faaliyetlerini aynı çatı altında toplayarak etkin bir şekilde ortak çalışmaya olanak sağlar.

ERP Tarihsel Evrim Süreci
ERP Tarihsel Evrim Süreci

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği gibi ERP kavramının temelinde sanayi devrimi ve bilgisayar teknolojileri yatmaktadır. Çünkü özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında sanayi kollarında hammaddeyi verimli kullanma ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte malzeme ihtiyaç planlamaları yapmalarıyla başlar. Daha sonra bunu üretim planlama ve kapasite ihtiyaç planlamaları izledi. Özellikle 1980’lerle birlikte hızla gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde firmaların muhasebe departmanlarını bilgisayar ortamlarına taşımaları sonucunda ERP kavramı şekillenmeye başladı. Daha sonra CAM (Bilgisayar destekli üretim) , tedarik zincirleri, taşeron yönetimi, alt yükleniciler (supliers) derken ERP şekillenmiş olmakla birlikte ve hala yeni ihtiyaçlarla birlikte gelişimini devam ettiren bir kavramdır.

Bir şirket neden ERP kullanmalıdır?

  •  ERP ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek tüm işlemlerin doğru planlanmasını ve izlenmesini amaçlayarak işe başlar.
  •  ERP şirket içindeki iş akışı kurallarına kurumsallık ve kalıcılık kazandırır.
  •  ERP-II ise, yasaları üzerinde bir yere çıkıp otokontrol mekanizması kurarak, bir kurum kültürü oluşabilmesi için gereken tüm bilgilere kalıcılık kazandırır.
  •  ERP ticari ve mali verileri yönetilebilir anlamlı raporlara dönüştürür.
  •  ERP iş süreçlerinin daha etkin kullanımını ve daha iyi yönetilebilmesini sağlar.
  •  ERP ürettiği bilgiler; tasarım, satış, hizmet süreçlerinin müşteri odaklı olabilmesine temel dayanak sağlar.
  •  ERP ile atıl kapasiteler etkinleştirilirken kurumsal israf kaynakları azaltılarak kurumsal verimlilik artırılmış olur.
  •  ERP yazılımı dahilindeki iş akış sistemi sayesinde ihtiyaçlar ve üretimde zaman kayıpları azaltılırken, tam zamanında uygun teslimatın sağlanmasıyla müşteri memnuniyeti artar.
  •  ERP sayesinde şirketin farklı birimlerinin performansı ölçülebilir ve performans artışına yönelik çözümler bulunabilir.
  •  ERP sayesinde toplam kalite yönetimi prensipleri uygulanarak sürekli iyileştirme uygulanması çok kolaylaşır.

ERP yazılımı tercih edilirken dikkat edilmesi gerekenler,

Bu kısım http://www.cyber-warrior.org/forum/kurumsal-kaynak-plan-yazilimlari-erp_378374,0.cwx adresinden alınmıştır.

Altyapı

    * Uyarlanabilir ve parametrik yapıya sahip olmalı.
    * Uzun yılların tecrübesi ile oluşturulmuş yeterince denenmiş yani hatalardan arınmış oturmuş bir sistem olmalı.
    * Artan işlem ve veri yükünde performansı yüksek olmalı.
    * Dış sistemler ile veri alış verişini kolaylıkla sağlamalı.
    * Sistem kendi başına yeterli olmalı. Dış çözümlere çok az ihtiyaç duymalı
    * Bakım ve destek için büyük ve uzman ekiplere ihtiyaç olmamalı.
    * Sistemin işletileceği işletim sistemi ve veri tabanı alternatifleri olmalı.
    * Kurulumdan sonra da başka bir işletim sistemi ve/veya veri tabanına taşınabilmeli.
    * Gelecekte sistem performansını arttırmak için gerekli donanım ve altyapının maliyeti düşük olmalı.

Sistem Özellikleri 

    * Esnek raporlamaya izin vermeli. Yeni raporlar kolaylıkla üretilebilmeli.
    * Birden çok lisanda kullanılabilmeli.
    * Birden çok para birimi ile kullanılabilmeli.
    * Modüler ve bütünleşik bir yapıya sahip olmalı.
    * İçeriğindeki konseptler ve çözümler uluslararası geçerliliğe sahip olmalı.
    * Detaylı yetkilendirme ve güvenlik sistemi olmalı.
    * Sistem yeni geliştirmelere açık olmalı kolaylıkla uyarlanabilmeli.
    * Arayüz standardı olmalı ve kullanım kolaylığı sağlamalı.
    * Gerçekleştirilen tüm hareketlerin tarihçesi tutulabilmeli.
    * EDI, XML gibi metodlar ile veri alış veri imkanı sağlamalı.
    * İnternet üzerinde de kullanılabilmeli.
    * Mobil teknolojileri desteklemeli.

Risk 

    * Çözüm sağlayıcının referansları güçlü olmalı.
    * Çözüm sağlayıcı proje ekibinin deneyimi yüksek olmalı.
    * Çözüm sağlayıcının mali yapısı güçlü olmalı.
    * Çözüm sağlayıcı yerel mevzuattı ve iş kurallarını iyi bilmeli.
    * Çözüm sağlayıcının uluslararası tecrübesi olmalı.
    * Çözüm sağlayıcı taahhüt ettiği fonksiyonları sunumlarda yada referanslarında gösterebilmeli.
    * Çözüm sağlayıcı uzun süreli destek anlayışı olmalı.
    * Çözüm sağlayıcı implementasyon için detaylı ve anlaşılır bir plan sunmalı.
    * Sistemin dokümantasyonu tam olmalı
    * Lisans, hizmet ve destek fiyatlandırma politikaları açık ve anlaşılır olmalı

Bunlar en genel olarak verilmiş bilgiler olmakla birlikte kendi kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda bir ERP yazılımı tercih etmenizin gerekeceğini de eklemek isterim.

Bu bilgilerden sonra son olarak aşağıdaki dokümanımızı da incelediğiniz takdirde ERP ile ilgili gerekli temel bilgileri almış olacağınızı ve en azından konu hakkında bir fikir kazanmış olacağınıza inanıyorum.

ERP Nedir?

Written by Cihan Koç

1982 doğumlu ve Çankırılıyım. 2009 Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olmakla birlikte kendi yazılım şirketimde çalışmaktayım...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.